Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik, 27 lipca 2015r. w godzinach od 10:00 do 13:00.

Tematyka spotkania:

·         Kwalifikowalność projektu i uczestników projektu

·         Ocena kwalifikowalności wydatków

·         Dochód w projekcie

·         Wkład własny

·         Środki trwałe

·         Personel projektu

·         Konstruowanie budżetu

·         CROSS-FINANCING

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rpo.slaskie.pl  i przesłanie go na adres: b.rybacka@oddzial.fundusz-silesia.pl 

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 431 50 25 
Osoba do kontaktu: Ireneusz Tomeczek

Źródło: www.rpo.slaskie.pl