Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. od 22 lipca może zgłaszać uwagi na załączonym formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl