Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku oraz Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości oraz zasad pozyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia na badania, rozwój i innowacje ze środków krajowych, regionalnych i wspólnotowych.

Tematyka spotkania:

·  Badania, rozwój i innowacje, wsparcie na poziomie regionalnym – Regionalny Program Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014 – 2020

·  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i wdrożeń na poziomie krajowym – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

·  Wspieranie projektów badawczych i generowania innowacji na poziomie wspólnotowym – Program Horyzont2020

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz dostępny na stronie www.rpo.slaskie.pl) i przesłanie go na adres: b.rybacka@oddzial.fundusz-silesia.pl

Spotkanie odbędzie się 24 lipca 2015 r. w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34

Spotkanie jest bezpłatne.

Kontakt: Barbara Rybacka tel. 32 72 85 964

Źródło: www.rpo.slaskie.pl