Można otrzymać nawet 40 % dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł można stać się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Można zmniejszyć domowe rachunki za energię elektryczną i ciepło, ponieważ produkowane  będą z promieniowania słonecznego, wiatru, biomasy.

Oferta skierowana jest do:

  • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie
  • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność)
b) użytkowanie wieczyste

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

·         małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej
lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych:
– źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
– pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
– kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
– systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
– małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
– mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

·         więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub

·         więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej

przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument