Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na szkolenie. Podczas spotkania, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu 5 sierpnia 2015 roku w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku  przy ul. Powstańców Śląskich 34.   Spotkanie będzie się odbywać w godz. 10:00 – 13:00.

Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 22 lipca 2015 r. Zgłoszenie udziału w spotkaniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.oddzial.fundusz-silesia.pl/?p=lpi_rk/031

Zgłaszać można się  do dnia 4 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00 (istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników). Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Punktem Informacyjnym:

Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34
44-200 Rybnik
Tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32
mail: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Źródło: www.rpo.slaskie.pl