O godzinie 14.30 przed Urzędem Miasta zebrały się  grupy biegaczy, rowerzystów, fanów NordicWalking oraz motocyklistów, by następnie w odpowiednich odstępach czasowych wyruszyć w kierunku OWN.

Pół godziny później rozpoczęło się wspólne grillowanie. Mieszkańcy zaproszeni zostali do galerii zdjęć OWN, gdzie mogli przypomnieć sobie lata świetności tego miejsca utrwalone na archiwalnych fotografiach. Urząd Miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi, służbami miejskimi, klubami sportowymi, zarządami osiedli i sołectw, Młodzieżową Radą Miasta oraz przedsiębiorcami przygotowali dla mieszkańców szereg zajęć – bitwa na balony wodne, wodny ślizg, pokazy pierwszej pomocy, zajęcia sportowe, czy gry i zabawy dla dzieci. Licznie zgromadzeni na OWN-ie mieszkańcy zapraszani byli do wzięcia udziału w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, mogli również skorzystać z okazji i popływać po zbiorniku wodnym kajakiem lub rowerkiem zupełnie jak za dawnych lat. Dodatkowo wspólny czas umiliły dźwięki muzyki.

Piątkowe popołudnie upłynęło w rodzinnej atmosferze, wśród koszy piknikowych i sprzętu do grillowania. Ten klimat sprzyjał rozmowom również na tematy związane z rewitalizacją terenu OWN-u. W czasie spotkania odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent miasta Anna Hetman przedstawiła wyniki konsultacji społecznych prowadzonych w temacie zagospodarowania terenu, a także zapoznała mieszkańców z obecnym etapem prac prowadzonych nad rewitalizacją Ośrodka.

– Tak jak Wam obiecałam, dołożę wszelkich starań, by za jakiś czas OWN odzyskał swój dawny blask i na powrót zapełnił się ludźmi. Z nieocenioną pomocą wydziałów merytorycznych działamy bardzo mocno w tej kwestii, odbywamy szereg spotkań i rozmów, które –  jestem przekonana –  zaprowadzą nas do upragnionego celu, dopinamy koncepcję zagospodarowania. Miejsce to, przez lata zapomniane i zaniedbane, obecnie ma szansę na odzyskanie swego blasku sprzed lat, zrobię wszystko byście za jakiś czas mogli w pełni z niego korzystać – zapewniła prezydent miasta.

Projekt przygotowywany będzie w partnerstwie Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów; lider projektu – miasto Jastrzębie-Zdrój. Wniosek składany będzie do konkursu w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska 2014-2020, nabór potrwa prawdopodobnie do połowy lutego 2016 r. Celem projektu ma być zwiększenie dostępności turystycznej polsko-czeskiego pogranicza w obrębie miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów – poprzez stworzenie transgranicznego ekomuzeum (inicjatywy nastawione na ochronę i ekspozycję unikatowych wartości lokalnego dziedzictwa, aktywizację i zaangażowanie lokalnego społeczeństwa oraz poprawę jakości życia mieszkańców w zgodzie z duchem rozwoju zrównoważonego).

Trwają prace projektowe nad zagospodarowaniem tego terenu.

GALERIA ZDJĘĆ