Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Wrzosowej 12A, w godzinach od 10.00 do 13.00.

Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Aktualne informacje na temat Mobilnych Punktów Informacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego publikowane są na stronach internetowych: www.efs.slaskie.pl / www.rpo.slaskie.pl