Celem seminarium jest zapoznanie z kolejnymi krokami, jakie należy podjąć, aby oznakować produkt znakiem CE, z uwzględnieniem przykładów dyrektywy maszynowej oraz niskonapięciowej LVD. Tematyka obejmować będzie zagadnienia związane z wdrażaniem, stosowaniem i interpretacją zapisów dyrektyw oraz przepisów polskiego ustawodawstwa w tym zakresie.

Zaproszenie kierowane jest do producentów (również ich upoważnionych przedstawicieli), eksporterów, importerów artykułów objętych Dyrektywami Nowego Podejścia – osób odpowiedzialnych za spełnianie wymagań oznakowania CE, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn, technologów i inżynierów produkcji, pracowników służb utrzymania ruchu i kontroli jakości oraz inspektorów BHP i ochrony środowiska.

Seminarium będzie prowadzone przez specjalistę z Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach, posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie systemu oceny zgodności, branżowych systemów zarządzania i Zakładowej Kontroli Produkcji.

Aby zgłosić udział w spotkaniu należy: wypełnić i odesłać KARTĘ UCZESTNICTWA na numer faxu (32) 72 85 803 lub na adres poczty elektronicznej enterprise@oddzial.fundusz-silesia.pl do dnia 05.08.2015 r. 

Dokumenty (program spotkania i karta uczestnictwa) do pobrania na stronie www.enterprise.fundusz-silesia.pl


Udział w spotkaniu jest bezpłatny
.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  32 72 85 829, 32 72 85 903

Ośrodek Enterprise Europe Network
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

Źródło: www.enterprise.fundusz-silesia.pl