W rozmowach uczestniczył również prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Edward Szlęk.

Spotkanie odbyło się 29 lipca w Urzędzie Miasta. Podczas wizyty poruszony został temat zwrotu naliczonego podatku od budowli podziemnych, który stanowi nie lada problem dla miasta. Oprócz tego rozmawiano o włączeniu terenów należących do JSW do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także przekazaniu samorządowi terenów inwestycyjnych.