Przyjmowanie rzeczy znalezionych do Biura odbywa się na podstawie przedłożonego przez znalazcę poświadczenia znalezienia rzeczy, w którym wymienić należy imię, nazwisko i adres znalazcy oraz dokładnie określić znalezioną rzecz, czas i miejsce znalezienia.

Jednak nie wszystko możemy w takim biurze zostawić. Z odmową spotkamy się jeśli rzecz nie posiada żadnej wartości, może być przechowywana przez znalazcę, została znaleziona w budynku, miejscu publicznym lub środku transportu nie należącym do miasta Jastrzębie-Zdrój, istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności, należy do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych, należy do grupy używek, artykułów spożywczych, ma takie własności, że przechowywanie nie jest możliwe. Do biura nie można oddać zwierząt. Z kolei jeśli poszukujemy swojej zguby musimy zgłosić się do biura, szczegółowo opisać przedmiot, a także przedstawić dowód potwierdzający przynależność tej rzeczy do nas i na takiej podstawie otrzymamy dany przedmiot.

W lipcu do biura rzeczy znalezionych trafiły trzy rowery, jeden znaleziono 16 czerwca w okolicy ul. Podmiejskiej, drugi 26 marca w okolicy dworca autobusowego przy ul. Podhalańskiej, a trzeci 3 lipca przy ul. Wrocławskiej.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w Urzędzie Miasta na parterze budynku B. Informacji można uzyskać w pok. 009 i 015. Telefon 32 47 85 252 lub 32 47 85 197.