Celem konkursu jest udzielenie dofinansowania przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Przez inwestycję typu centrum badawczo- rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.          

Wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami należy składać w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w pdf) zgodnie z zasadami i regulaminem Konkursu, które znajdują się na stronie internetowej www.mg.gov.pl

Zgłoszenia należy przysyłać w terminie od 1 września 2015 r. do 30 października 2015r. bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15
albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Gospodarki

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5

Z dopiskiem:

Wniosek w ramach Działania 2.1 PO IR

 
Więcej informacji na temat Konkursu na stronie http://www.mg.gov.pl/

Źródło: www.mg.gov.pl