Kurtyny wodne pojawiły się na terenie Jaru Południowego oraz w rejonie ul. Turystycznej i Zielonej (przy przepompowni). Dodatkowo na hydrantach w miejscach najbardziej uczęszczanych pojawią się specjalny zawory, dzięki którym każdy mieszkaniec może nalać sobie wody do butelki.
Jedna z kurtyn znajduje się także na kąpielisku Zdrój.

Kurtyna wodna ustawiona została także przy hali widowiskowo-sportowej. Przypominamy także, że na terenie Jastrzębia-Zdroju funkcjonują tzw. zdroje uliczne (al. Piłsudskiego – plac przy Supersamie, Park Zdrojowy – okolice fontanny).

W czasie upałów kurtyny czynne są od 9.00 do 19.00.

Punkty czerpalne wody pitnej na hydrantach znajdują się na parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury, na parkingu przy ul. Mazowieckiej (okolice restauracji Hawana), przy Domu Handlowym Kłos na ul. 1 Maja oraz na parkingu przy Zespole Szkół nr 2.