Dyżury w sprawie funduszu sołeckiego:

Szeroka – 17 sierpnia, godz. 15.00-16.00, OSP, ul. Gagarina 116,

Moszczenica – 13 sierpnia, godz. 15.00-17.00, Biuro sołtysa przy ul. Komuny Paryskiej 14,

Ruptawa: 13 sierpnia, godz. 8.30-10.00 oraz 19 sierpnia godz. 17.00-18.00, Dom sołecki, ul. Cieszyńska 101,

Bzie: 19 sierpnia, godz. 15.00-17.00 oraz 21 sierpnia, godz. 10.00-11.00, OSP, ul. Świerczewskiego 174.

Środki z funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa:

Borynia: 32 087, 20 zł, Bzie 32 087,20 zł, Moszczenica 32 087,20 zł, Ruptawa i Cisówka 32 087,20 zł, Skrzeczkowice 30 643,28 zł, Szeroka 32 087, 20 zł.