Celem projektu była poprawa stanu infrastruktury oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej polsko-czeskiego pogranicza poprzez przebudowę i rozbudowę ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz modernizację ul. Bożkowej w Karwinie. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności przygranicznych dzielnic Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju oraz Raj w Karwinie co może mieć przełożenie na aktywizację współpracy transgranicznej oraz atrakcyjność inwestycyjną tego przygranicznego obszaru – wyjaśnia Ryszard Rakoczy, zastępca prezydenta Jastrzębia-Zdroju.

Projekt nawiązuje do tworzonego od lat zintegrowanego systemu połączeń komunikacyjnych w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Inwestycje zdecydowanie zwiększą bezpieczeństwo użytkowników tych dróg oraz umożliwią, a także ułatwią współpracę transgraniczną instytucjom zlokalizowanym w tych dzielnicach. Realizacja projektu poprawi z pewnością dostępność granicy dla turystów, a przede wszystkim ułatwi dojazd do pracy po drugiej stronie granicy.

Zakres projektu po stronie polskiej obejmował: przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej ulicy Komuny Paryskiej na odcinku 836 metrów, budowę nowych i przebudowę istniejących chodników, budowę zatok autobusowych przy ul. Komuny Paryskiej oraz przebudowę istniejących zatok i chodnika wraz ze zjazdami, przebudowę zjazdów do posesji oraz włączeń do istniejącego układu komunikacyjnego, odwodnienie pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, przebudowę skrzyżowania z ulicą Ranoszka, Wyszyńskiego i Dąbrowskiego, roboty teletechniczne, roboty elektryczne związane z przebudową sieci napowietrzną NN oraz przebudową linii kablowej nN, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz drenażu.

Zakres projektu po stronie czeskiej obejmował przebudowę drogi i miejsc parkingowych na ulicy Božkova Karvina-Raj i przebudowę parkingu na ulicy Březová Karvina-Raj – tłumaczy Lukáš Raszyk, zastępca prezydenta Karwiny.

Projekt „Dostępna granica” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

20 lat obowiązywania umowy partnerskiej między Jastrzębiem-Zdrojem a Karwiną pokazało, że warto i trzeba współpracować – podkreśla Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.

Jak dodał Bogdan Kasperek, dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem, Karwiną a Hawierzowem stworzył się transgraniczny trójkąt współpracy.

Współpraca transgraniczna jest ważnym elementem rozwoju miast. Te trzy ośrodki współpracują jak dobrzy sąsiedzi – podsumował dyrektor Bogdan Kasperek.

Miasto Jastrzębie-Zdrój:

Wartość projektu wyniosła 806 350,92 EURO, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 wyniosło 685 398,28 EURO (85%).

Miasto Karwina:

Wartość projektu wyniosła 116 695,36 EURO, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 wyniosło 99 191,056 EURO (85%).