Konsultacje będą udzielane 27 sierpnia w godzinach od 10.00 do 13.00 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Wrzosowej 12 A.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat nowych zasad i warunków realizacji usług szkoleniowych i doradczych z dofinansowaniem unijnym w perspektywie finansowej 2014-2020.

Z bezpłatnych usług mobilnego punktu mogą również korzystać organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem środków z Unii Europejskiej.

Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34, godziny pracy: poniedziałek 7.00 – 17.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30, telefony do konsultantów 32 431 50 25, 32 423 70 32, lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Aktualne informacje na temat Mobilnych Punktów Informacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego publikowane są na stronach internetowych: www.efs.slaskie.pl / www.rpo.slaskie.pl