Punkt jest czynny w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz od 11.20 do 13.00. Najbliższy dyżur przypada 25 sierpnia.

Punkt znajduje się w sali obsługi interesanta, stanowisko nr 1.

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą składać wnioski o kartę parkingową, a także odebrać ją bez konieczności wyjazdu do Rybnika. Jest to wynik uzgodnień Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z przewodniczącym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Zgodnie obowiązującymi od 1 lipca 2014 r. przepisami, karty parkingowe wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Możliwość złożenia wniosku w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój z pewnością jest ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, tym bardziej, że złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa.

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

– osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,

– osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),

– osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój. 402 B, tel. 32 47 85 391, w godzinach pracy magistratu. Szczegółowe informacje na temat uzyskania orzeczenia, legitymacji osoby niepełnosprawnej czy karty parkingowej można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku www.pzon.rybnik.pl.