Do końca października szkoły mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W poprzedniej edycji wzięło w nim udział ponad 11 tys. młodych ludzi, a z terenu działalności rybnickiego ZUS ponad 350 uczniów z 12 szkół.

Dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe? Jakie świadczenia przysługują ubezpieczonemu? Jak założyć działalność gospodarczą i w jaki sposób kontrolować swoje konto w ZUS? Odpowiedzi  na te i inne pytania będą mogli poznać uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym ZUS.

Świadomość Polaków w zakresie ubezpieczeń społecznych jest niewielka. Więcej wiemy o prawie karnym, z którym na co dzień mamy mniej do czynienia niż o system ubezpieczeń społecznych, który towarzyszy nam od urodzenia, aż po kres życia. Ta niewiedza rzutuje na całe nasze życie, poprzez nasze wybory w momencie podjęcia pracy, prowadzenia firmy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak temu zapobiec?

ZUS podjął się opracowania lekcji o ubezpieczeniach społecznych, dzięki którym młodzi ludzie, którzy w niedługim czasie wkroczą na rynek pracy, staną się świadomi swoich praw i obowiązków, zarówno jako pracownicy, jak i prowadzący własny biznes. Dowiedzą się dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, ale też jakie z tego mają korzyści, że opłacane są za nich składki.

Zgodnie z założeniami projektu Lekcje z ZUS” to cykl czterech spotkań. Podczas każdego z nich uczniowie dowiedzą się czym są ubezpieczenia społeczne, jakie świadczenia należą się ubezpieczonym, na czym polega reforma emerytalna i jak założyć własną firmę. Do dyspozycji nauczycieli ZUS przekazuje materiały dydaktyczne, w tym opracowania multimedialne, przygotowane z myślą o młodych odbiorcach. Dlatego też treści w nich zawarte nie są nazbyt szczegółowe, skupiają się raczej na logice systemu, a nie na liczbach i procentach. Nauczyciele biorący udział w projekcie mogą też liczyć na pomoc i wsparcie pracowników merytorycznych Oddziału ZUS w Rybniku.

Liczymy na to, że realizacja tych czterech tematów pozwoli uczniom zaznajomić się z zasadami działania systemu ubezpieczeń społecznych, a kiedy już rozpoczną swoją aktywność zawodową staną się świadomymi ubezpieczonymi. Treści zawarte w projekcie odpowiadają wymaganiom stawianym w podstawie programowej zarówno w przedmiocie wiedzy o społeczeństwie, podstawie przedsiębiorczości, jak i wielu innych związanych z ekonomią, czy  przedmiotów zawodowych. Lekcje te mogą być także pewnym urozmaiceniem godzin wychowawczych, czy też godzin do dyspozycji nauczyciela.

Dodatkowo można je wykorzystać jako projekt edukacyjny, co niewątpliwie poszerzy ofertę edukacyjną szkoły.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych gwarantuje stały i bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych (w tym multimedialnych) nauczycielom i uczniom biorącym udział w projekcie. Jak również zapewnia stałe wsparcie merytoryczne pracowników ZUS.

Uczniów biorących udział w projekcie zapraszamy także na lekcje z ZUS w praktyce, w siedzibie Oddziału w Rybniku, bądź inspektoratach ZUS w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu, Tychach i Pszczynie. Więcej informacji i kontakt: pod nr tel. 32 4391 161 lub 502 001 216, email: rzecz.rybnik@zus.pl

Serdecznie zapraszamy do projektu, bo warto wiedzieć więcej!

inf. nad. Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku