Podziękuj im dziś za to, a także podziel się swoją refleksją na temat tamtych sierpniowych dni 1980 roku, wpisując się do pamiątkowej kroniki.

Kronika wystawiona będzie do piątku w Urzędzie Miasta, w sali obsługi interesanta w godzinach pracy Urzędu. W niedzielę natomiast do kroniki będzie się można wpisać w Parku Zdrojowym podczas Pikniku w kurorcie.

Jako pierwsza do kroniki 35. lecia podpisania Porozumienia Jastrzębskiego wpisała się prezydent miasta Anna Hetman.

35 lat temu w Jastrzębiu-Zdroju, mieście górniczym, wydarzyła się rzecz, która zaważyła na przyszłości nie tylko Miasta, ale całego kraju. Podpisane Porozumienie Jastrzębskie gwarantowało realizację postulatów, a przede wszystkim utorowało drogę do wolności i demokracji.