Przypomnijmy, 1 marca bieżącego roku część Urzędów Stanu Cywilnego w kraju rozpoczęła pracę w centralnych rejestrach państwowych tworząc elektroniczną bazę usług stanu cywilnego. Od tego dnia akty urodzenia, małżeństwa czy też zgonu są sporządzane w wersji elektronicznej. Od 1 września w Polsce będzie obowiązywała wyłącznie elektroniczna rejestracja stanu cywilnego, która całkowicie zastąpi rejestrację papierową.

Do obiegu prawnego został wprowadzony nowy wzór odpisów aktów stanu cywilnego, w tym również odpisy w wersji elektronicznej. Wprowadzenie elektronicznej rejestracji stanu cywilnego powoduje niewątpliwie wymierne korzyści dla obywateli, np. rodzice chcący zarejestrować dziecko nie muszą przedstawiać odpisu aktu małżeństwa czy też osoby chcące zawrzeć związek małżeński, nie muszą przedstawiać swoich odpisów aktów urodzenia, przy rejestracji noworodków nadawany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego automatycznie numer PESEL. Dużym ułatwieniem dla mieszkańców jest możliwość uzyskania odpisów aktów urodzenia, małżeństwa czy też zgonu w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju, np. osoba urodzona w Gdańsku nie musi ubiegać się o odpis aktu urodzenia w USC w Gdańsku tylko może ten odpis uzyskać w dowolnym urzędzie.

Należy jednak podkreślić, że praca w centralnych rejestrach państwowych powoduje duże obciążenia Urzędów Stanu Cywilnego – 1 marca baza aktów stanu cywilnego została wyzerowana i sukcesywnie będzie napełniana aktami, które przez dekady były tworzone w wersji papierowej. Powstała sytuacja spowoduje, że od 1 września wydłuży się czas oczekiwania na wydanie odpisów aktów sporządzonych w wersji papierowej przed 1 marca 2015 roku, a które do tej pory były wydawane od ręki.

I tak czas wydania odpisów aktów sporządzonych w jastrzębskim USC będzie wynosił do 7 dni roboczych, natomiast czas wydania odpisów aktów sporządzonych w innych urzędach na terenie kraju, a zamawianych w naszym urzędzie, będzie wynosił do 10 dni roboczych.

W związku z wprowadzeniem 1 września w pełni elektronicznej rejestracji ulegną zmianie godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Od 1 września Urząd Stanu Cywilnego przyjmował będzie:

– w poniedziałki, wtorki i środy od 9.00 do 15.30, czwartki od 7.30 do 17.00, piątki od 9.00 do 14.00.