Udział w uroczystościach wzięli m.in. kombatanci, przedstawiciele Wojska Polskiego, służb mundurowych, a także młodzież szkolna czy harcerze. Punktualnie o godzinie 12.00 zabrzmiały syreny, a następnie odegrany został Mazurek Dąbrowskiego.

Chciałabym oddać hołd wszystkim bohaterom, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli żyć dziś w wolnej Polsce. 76 lat temu w wyniku agresji i nienawiści, Polska i cała Europa pochłonięta była wojną. Przyczyniło się to nie tylko do zniszczenia mienia, ale także do zniszczenia dumy narodowej, dumy nas Polaków, zginęło wiele osób. Te 76 lat były i są czasem, z którego powinniśmy wyciągnąć prawdziwą lekcję historii. Ta historia powinna nas uczyć jak dalej postępować, jak żyć w zgodzie, w pokoju, jak kochać ludzi, jak postępować, aby świat był coraz radośniejszy i by nam się lepiej żyło. Bardzo się cieszę, że są jeszcze z nami prawdziwi uczestnicy tych wydarzeń, dzięki którym możemy jeszcze dzisiaj poznawać tę prawdziwą historię, te dni. Dziękuję wam, że jesteście dzisiaj z nami – mówiła prezydent miasta Anna Hetman.

Do zebranych gości zwrócił się także przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Łukasz Kasza.

Stajemy dziś na tej osławionej Bożej Górze przypominając sobie słowa wypowiedziane w 1939 roku przed wybuchem wojny przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych, osławionego dyplomatę Józefa Becka. Minister powiedział wtedy, że my w Polsce nie znamy wyrażenia Pokój za wszelką cenę. Owszem pokój jest wielką wartością, ale są wartości wyższe, jak honor, niepodległość, wolność. Wiedział o tym rotmistrz Ejsmond i wiedzieli o tym bohaterowie, obrońcy Bożej Góry podkreślił przewodniczący.

Przybyli na uroczystość uczestnicy złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów, a przy pomniku odbył się apel poległych oraz msza święta.