W 2015 roku promowane będą projekty ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci.  

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz placówki edukacyjne.

Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 2 października 2015 r:

  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek do Stowarzyszenia Partnerstwo
    Dla Bezpieczeństwa Drogowego pocztą lub kurierem,
  • przesłać wersję elektroniczną drogą mailową,
  • dołączyć do wniosku projektowego jego kopię wraz z kopią budżetu oraz harmonogramu.

Projekt należy realizować nie później niż do 1 lipca 2016 r.

 Wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Fundusz Małych Grantów 2015" lub drogą mailową:info@pbd.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej : www.pbd.org.pl