Podczas spotkania prezydent Anna Hetman oficjalnie wręczyła powołania członkom Rady.

Rada Biznesu jest dobrowolnym ciałem doradczym przedstawicieli jastrzębskich przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki.

Jesteście Państwo ciałem doradczym i opiniotwórczym. Oczekuję od Was wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw w sprawach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta. Jesteście przedsiębiorcami, macie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i inwestycyjnych. Będziemy słuchać Waszego głosu, niejednokrotnie zwracać się do Was o radę w kwestiach, które wymagają dopracowania, ale i drastycznych zmian. – mówiła prezydent miasta Anna Hetman.

Do kompetencji Rady należy m.in.: inicjowanie działań mających na celu rozwój gospodarczy miasta, współdziałanie przy tworzeniu i realizowaniu strategii rozwoju miasta i opiniowaniu istniejących i nowopowstających programów w zakresie inicjatyw i decyzji prezydenta w zakresie rozwoju gospodarczego, informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców, podejmowanie inicjatyw wspierających i działających na rzecz współpracy samorządu z przedsiębiorcami i naukowcami, propagowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

Radę Biznesu I kadencji tworzy 23 członków. Wszyscy wykonują swoją pracę społecznie.