Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania,

– utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Jastrzębiu-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r.

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok,

– wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa własności nieruchomości gruntowej.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.