Drogowcy wykonali już przebudowę kabli średniego napięcia, teletechniki i wodociągu, natomiast konieczne jest jeszcze zrobienie zabezpieczeń. Przeprowadzono także rozbiórkę zbiornika i zakończono budowę nowej kanalizacji deszczowej.

Obecnie  prowadzone są roboty przygotowawcze i ziemne w części drogowej. Planowany termin zakończenia robót to koniec trzeciego kwartału 2016 roku. Koszt prac wynosi ponad 2 mln 360 tys. zł.