Harmonogram najbliższych spotkań:

Szeroka – 17 września, godz. 17.00, OSP Szeroka,

Bzie – 21 września, godz. 17.00, OSP Bzie,

Ruptawa-Cisówka – 22 września, godz. 17.00, Dom sołecki w Ruptawie,

Moszczenica – 23 września, godz. 17.00, SP 16 w Moszczenicy,

Borynia i Skrzeczkowice – 28 września, godz. 17.00, Dom Sołecki w Boryni.

Środki z funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa:

Borynia: 32 087, 20 zł, Bzie 32 087,20 zł, Moszczenica 32 087,20 zł, Ruptawa i Cisówka 32 087,20 zł, Skrzeczkowice 30 643,28 zł, Szeroka 32 087, 20 zł.