23 lipca 2015 r. pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach została zawarta Umowa dotacji Nr 264/2015/25/MN/zs/D na realizację zadnia pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016”.

Dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostanie objętych 27 uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Łącznie kwota dofinansowania wyniesie 5 050,00 zł.