Celem konkursu jest propagowanie prawidłowej higieny jamy ustnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, ograniczenie występowania choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu zdrowia jamy ustnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz promocja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 2 do 5 lat (lub w wieku 6 lat, jeżeli uczęszczają do przedszkola) uczęszczające do przedszkola, które uczestniczyły w edukacji bezpośredniej Projektu Edukacja, i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w terminie do 29 lutego 2016 r. pracy wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich

ul. Miodowa 15

 00-952 Warszawa 

Z dopiskiem: Konkurs plastyczny: „Dzieciństwo bez próchnicy”

Nagrody otrzyma zarówno autor pracy, jak i przedszkole, które przesłało zgłoszenie. Wartość nagród dla jednej placówki wyniesie ok. 2 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: 
www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-4-2382-KONKURS_PLASTYCZNY_%E2%80%9EDziecinstwo_bez_prochnicy.html

Źródło: Ministerstwo Zdrowia