Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Zapach ten lisy wyczuwają z odległości ok. 800 m. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych, np.: na polach, łąkach, na terenach ogrodów działkowych, a nawet w parkach.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców o niepodnoszenie szczepionek z ziemi, gdyż lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takich kostek.

Jednocześnie informuje, że:

– w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością szczepionki należy bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce i  skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką zdrowia,

– przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Wszelkich dodatkowych informacji w  sprawie udzielać będą pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu 32 42 88 611.