Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. Serwisy oceniać będzie zespół składający się z ekspertów ds. dostępności stron www oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche.

Serwisy wyróżniające się pod względem dostępności zostaną nagrodzone podczas konferencji „Cyfrowo Wykluczeni” w marcu 2016 w Sejmie RP.

Najlepsze serwisy zgłoszone do Konkursu zostaną wyróżnione kategoriach: strony podmiotów publicznych do 100 podstron i powyżej 100 podstron oraz strony podmiotów niepublicznych do 100 podstron i powyżej 100 podstron. Będą także kategorie specjalne: Najlepsi z najlepszych – dla wieloletnich uczestników Konkursu oraz strony powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności. Do pierwszej kategorii mogą zgłaszać się: urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (ministerstwa, urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, starostwa, itp), instytucje użyteczności publicznej (uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.). Do drugiej mogą zgłaszać się: organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże), przedstawiciele różnych środowisk (przedstawiciele kół naukowych), osoby fizyczne.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.konkurs.widzialni.org

Źródło: www.konkurs.widzialni.org