Zakończyły się prace przy ul. Śląskiej, a przed nami remonty przy ul.: Kusocińskiego, 1 Maja i Moniuszki.

Kompleksowy remont chodnika został wykonany przy jednym z bloków przy ul. Śląskiej, gdzie prace już się zakończyły oraz przy ul. Górniczej od skrzyżowania z ul. Bogoczowiec do skrzyżowania z ul. Stanisława Wyspiańskiego. Tutaj do zrobienia pozostała jeszcze regulacja studni telekomunikacyjnej. Koszt tych prac wynosi 74 tys. zł.

Robotników można spotkać również przy ul. Świerczewskiego, gdzie w rejonie ul. Kłosowej budowany jest chodnik. Prace powinny się zakończyć na początku października, a ich koszt to 160 tys. zł.

Z kolei 100 tys. zł zarezerwowano w budżecie miasta na remonty kolejnych chodników. Obecnie trwa procedura przetargowa i po wyłonieniu wykonawcy kontynuowany będzie remont traktu pieszego pomiędzy ul.: Kusocińskiego i Marusarzówny, przy ul. 1 Maja – od ul. Ogrodowej i w jarze przy ul. Moniuszki.