Będą one polegać na poszukiwaniu i rejestrowaniu zabytków archeologicznych zalegających na powierzchni gruntu.

Badania te prowadzone są w ramach projektu Prowadzenie prac rozpoznawczo-dokumentacyjnych na obszarach 103 – 44 oraz 104 – 44 (województwo śląskie) na zlecenia Narodowego Instytutu Dziedzictwa za zgodą Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.