GPZON czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 17.00 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 12.00.

Od mieszkańców miasta odpady przyjmowane są nieodpłatnie.

Wszelkich informacji o pracy GPZON udzielają pracownicy na miejscu przy ul. Dworcowej 17 d lub telefonicznie pod numerem 32 4751495 wew. 37.