Będzie ono dotyczyło możliwości pozyskania wsparcia dla przedsiębiorców na wdrażanie innowacji, prowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz technologie informacyjno – komunikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020.

Termin: 1 października w godzinach od 11.00 do 13.00

Miejsce: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, sala 129A

Cel: Przekazanie informacji nt. możliwości pozyskania środków w ramach I i III Osi Priorytetetowej RPO WSL 2014 – 2020.

Prowadzący: pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 28 września na adres gci@um.jastrzebie.pl, faxem pod nr 32 47 85 384. Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.