Papierowe bilety miesięczne, dwutygodniowe i tygodniowe zostają definitywnie wycofane ze sprzedaży. Pozostaje możliwość zakupu papierowego biletu jednorazowego u kierowcy autobusu (cena 3,80 zł, ulgowy 1,90 zł), a także biletu dobowego (normalny – 10 zł, ulgowy 5 zł).

Bilet elektroniczny okresowy jest przypisany konkretnej osobie. Wymagane jest więc złożenie wniosku w siedzibie MZK, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.