1.Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

2.Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności,

3.Wsparcie pomostowe.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), oraz publicznych służb zatrudnienia.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 17 420 422,98 PLN[1], tj. 4 108 105,88 Euro,
w tym maksymalna kwota dofinansowania (ze środków UE i środków budżetu państwa) –
16 549 401,83 PLN.

Nabór wniosków przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice) zwany dalej Instytucją Organizującą Konkurs (IOK).

Termin:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od
5 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. (decyduje data i godzina złożenia wniosku).

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu udziela Zespół ds. Promocji i Informacji – ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2), tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail: efs@wup-katowice.pl.

Więcej informacji oraz regulamin dostępny na stronie https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/25

Źródło:www.rpo.slaskie.pl