Zdając sobie sprawę z korzyści, jakie przynosi książka w wychowaniu dzieci, staramy się zapewnić wychowankom jak najczęstszy z nią kontakt. 18 września dzieci najstarsze z grupy „Krasnale” wybrały się do biblioteki na bajkę gruzińską, pt.  „O Sosłanie i pięknej Koser”. Wspólne spotkania rozbudzają zainteresowania czytelnicze przedszkolaków, przybliżają literaturę dziecięcą i jej autorów, a także są inspiracją działalności plastycznej. W tym celu współpracujemy z biblioteką „Masnówka”, która znajduje się blisko naszego przedszkola.

Po uzgodnieniu z pracownikami biblioteki form i częstotliwości spotkań mamy możliwość zwiedzania biblioteki, zapoznania się z pracą pani bibliotekarki i zasadami korzystania ze zbiorów książkowych oraz założenia karty zbiorowej dla swojej grupy; systematycznie, co miesiąc wspólnie z dziećmi wypożyczamy książki i bajki do przedszkolnego „kącika książki”; bierzemy udział w tzw. „bajkach bibliotecznych” na terenie biblioteki, podczas których dzieci poznają znanych pisarzy literatury dziecięcej oraz ich utwory. Razem z naszymi wychowankami bierzemy udział w różnych świętach, np. „Pluszowego Misia” i uroczystościach, np. „Dzień Matki” zorganizowanych wraz z paniami z biblioteki.

Stała współpraca przedszkola z biblioteką pozwala dzieciom zrozumieć sens jej istnienia, poznać zasady korzystania z wypożyczalni i szanowania książek, a także przyczynia się do wyrabiania nawyku sięgania po książkę od najmłodszych lat.

inf. Dorota Kolanko – PP23