Oprócz funkcjonariuszy policji udział w nim wzięli przedstawiciele urzędu miasta, straży miejskiej, ośrodka pomocy społecznej, stacji sanitarno-epidemiologicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeuta uzależnień, a także dziennikarze i młodzież szkolna.

Przedstawicielki wodzisławskiego Sanepidu przedstawiły prezentację zawierającą dane statystyczne związane z zatruciami dopalaczami w naszym regionie. Poinformowały także o działaniach, jakie były podejmowane w ramach walki z problemem.

Z kolei o niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą zażywanie takich substancji opowiedziała terapeutka uzależnień. Na zakończenie spotkania uczestnicy wypełnili anonimową ankietę, oceniającą przydatność i skuteczność przeprowadzonej debaty.

Przypomnijmy, że w salkach katechetycznych kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła uruchomiono Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii. Punkt jest czynny raz w tygodniu w środy od godziny 18.00 do 21.00.

W naszym mieście działa też telefon zaufania. Osoby potrzebujące pomocy mogą dzwonić pod numer 32 471 78 78 od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 22.00.

Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Szczegóły można znaleźć tutaj