Konferencję organizują: Publiczne Przedszkole nr 10, Stowarzyszenie „Spichlerz, miesięcznik „Bliżej Przedszkola”, fundacja „Więcej Serca” oraz Publiczne Przedszkole nr 12.

Szczegółowe informacje