Są to:

1.      Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna, kwota:  2170 zł.

2.      Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego, kwota: 2170 zł.

3.      Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka, kwota: 2170 zł.

4.      Szkoła Podstawowa nr 9 im. Gustawa Morcinka, kwota: 2170 zł.

5.      Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki, kwota: 2170 zł.

6.      Szkoła Podstawowa nr 14 przy Zespole Szkół nr 8, kwota: 2170 zł.

7.      Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej, kwota: 2170 zł.

8.      Szkoła Podstawowa nr 16 im. Prof. Rudolfa Ranoszka, kwota: 2170 zł.

9.      Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy, kwota: 2170 zł.

10.  Szkoła Podstawowa nr 20 przy Zespole Szkół nr 11, kwota: 2170 zł.

11.  Szkoła Podstawowa nr 21 im. Prof. Jana Miodka, kwota 1300 zł.  

Łączna kwota dofinansowania wynosi 23 tysiące złotych. Program ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Środki finansowe uzyskane w ramach projektu, będą przeznaczone na zakup książek, bliskich uczniom, ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Uczniowie będą mieli wpływ na tytuły zakupywanych pozycji, powinny to być lektury cieszące się największym zainteresowaniem.