Wykonanie wjazdu do parkingu sołeckiego przy ul. ks. E. Płonki oraz zakup umundurowania szturmowego dla OSP to przedsięwzięcia sołectwa Ruptawa – Cisówka.

Sołectwo Moszczenica wystąpiło z wnioskiem zakupu i montażu wiat przystankowych na ul. Szotkowickiej i ul. Komuny Paryskiej.

Remont chodnika przy ul. M. Reja od wjazdu do przepompowni do ul. Fredry oraz remont chodnika przy ul. Rybnickiej to z kolei wnioski sołectwa Szeroka.

W sołectwach Borynia – Skrzeczkowice uwzględnione zostały przedsięwzięcia takie jak zakup i montaż dwóch wiat odpoczynkowych dla rowerzystów wraz ze ścieżką dojazdową oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.

Wnioski sołectwa Bzie przewidziane do realizacji w 2016 r. ze środków funduszu sołeckiego to: zakup ławostołów, projektora multimedialnego z ekranem, magnetofonu dla przedszkola, bramki z siatkami, zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na boisko – akcesoriów do gry w tenisa przy SP nr 13, organizacja festynu oraz zakup ławek.

W ramach funduszu sołeckiego do rozdysponowania sołectwa mają łącznie ponad 190 tys. zł.