O pomysłach na OWN opowiedziała podczas konferencji, jaka odbyła się w Urzędzie Miasta 29 września prezydent Anna Hetman wraz ze swoim zastępcą Ryszardem Rakoczym.

Cały teren OWN podzielono na dwie strefy rekreacji: głośnej oraz cichej. Tak, by każdy mógł znaleźć miejsce do odpoczynku i zabawy. W miejscu istniejącej niecki basenowej powstanie plac wielofunkcyjny z miejscami do odpoczynku. W sąsiedztwie budynku ekomuzeum przewidziano plac zabaw dla dzieci oraz w dalszej części terenu wodne atrakcje dla dzieci. 

Nowy OWN będzie atrakcyjnym miejscem rekreacyjnym dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, dla naszych czeskich sąsiadów oraz odwiedzjących nasze miasto turystów. Wierzę w to, że stworzone przez nas miejsce rekreacji na miarę XXI wieku, m.in. z parkiem sensorycznym, mini plażą miejską z leżakami, czy wodnym placem zabaw dla dzieci przyciągać będzie do naszego miasta również okolicznych mieszkańców  – powiedziała prezydent Anna Hetman.

Wodny plac zabaw składał się będzie z czterech placyków z urządzeniami wodnymi, położonych na różnych poziomach. Wokół placyków przewidziano drewniane platformy, połączone pomiędzy sobą ścieżkami. Dodatkowo na stawie przy plaży przewidziano trzy fontanny pływające, pełniące funkcję uzdatniania wody oraz funkcję estetyczną.

Na stawie, jak za dawnych lat, będzie można popływać kajakami i rowerkami wodnymi. Nowością i atrakcją tego terenu będzie także park sensoryczny, składający się z grupy sześciokątnych placów w formie podniesionych tarasów. W obrębie tej strefy, za pomocą zastosowanych tam urządzeń, materiałów i roślin, rozwijane będą zmysły wzroku, słuchu, dotyku, smaku i zapachu. Będzie to  strefa relaksu i ciszy, czyli miejsce wypoczynku. Strefa ta dodatkowo pełnić będzie funkcję edukacyjną, z której mam nadzieję z chęcią korzystać będą dzieci z placówek przedszkolnych i szkolnych w ramach np. zajęć dydaktycznych w plenerze – dodała prezydent Hetman.

Na terenie OWN-u pojawią się także dwa budynki: budynek wielofunkcyjnego pawilonu z zapleczem gastronomicznym, edukacyjnym i wystawowym oraz budynek szaletu miejskiego na którego dachu znajdować się będzie taras widokowy.

Odtworzenie funkcji Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego ma umożliwić mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju oraz miejscowości sąsiednich wypoczynek i rekreację na łonie natury, bez konieczności wyjazdu z miasta, dodatkowo ma to być również miejsce atrakcyjne turystycznie dla mieszkańców Republiki Czeskiej.

Zagospodarowanie terenu OWN projektowane jest w ramach transgranicznego przedsięwzięcia Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, planowanego do sfinansowania w ramach Programu INNTERREG V A Republika Czeska – Polska. Każde z miast modernizować będzie obszar, który zaaranżowany będzie do celów promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, co w efekcie ma mieć przełożenie na wzrost transgranicznego ruchu turystycznego.

O harmonogramie prac opowiedział podczas konferencji Ryszard Rakoczy.

Projekt zagospodarowania terenu OWN-u chcemy zrealizować w ramach środków europejskich wspierających współprace polsko-czeską, a jego istotą ma być stworzenie ekomuzeum, czyli rozproszonych w terenie, w naszym przypadku w obrębie trzech miast partnerskich,  atrakcyjnych obiektów, które – jak mówi definicja – tworzą „żywą” kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu. Już od dłuższego czasu trwają intensywne prace nad wspólnym projektem, odbywają się regularne spotkania z naszymi czeskimi partnerami i ich projektantami. Praca nad  przygotowaniem wniosku nabrała tempa, gdyż do lutego 2016 roku musimy złożyć gotowy wspólny wniosek i liczymy, że w okolicach sierpnia 2016 roku będziemy mogli powiedzieć, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wtedy wiosną 2017 roku na terenie OWN-u powinny rozpocząć się prace, które mogą potrwać do przełomu roku 2018 i 2019 – wyjaśnił zastępca prezydenta.