Rada będzie pełnić funkcje opiniodawcze i doradcze przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz współpracować ze środowiskiem w zakresie kultury i edukacji. Członkowie Rady zostaną powołani przez prezydenta spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje, środowiska i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury i edukacji.

Pisemne propozycje można składać do 9 października 2015 roku na adres Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię i nazwisko kandydata, dane do kontaktu,

b) nazwę i siedzibę organizacji lub instytucji zgłaszającej kandydata,

c) krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą w Radzie.

Zarządzenie Prezydenta Miasta