Każdy kraj zrzeszony w międzynarodowej OECD, zobowiązany jest do zorganizowania programów wolontaryjnych do krajów globalnego południa. Kiedyś nazywanych krajami Trzeciego Świata, dziś by nie kategoryzować nikogo, używa się właśnie określenia o krajach globalnego południa. Jest to piąta misja do Paragwaju, ale pierwsza jako stowarzyszenie. Do tej pory wolontariusze jeździli jako wolna grupa, która sama wszystko organizowała – wyjaśnia ks. Wojciech Grzesiak, prezes stowarzyszenia i koordynator projektu i misji.

W ramach programu wolontariackiego Misja Medyczna do Paragwaju, projekt współfinansowany w ramach projektu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP stowarzyszenie otrzymało 80 tys. złotych dofinansowania na bilety dla wolontariuszy, szczepionki, zakup lekarstw. Do tej pory cała organizacja finansowa leżała po stronie wolontariuszy, teraz ze strony MSZ jest znacząca pomoc.

Więcej o misji można przeczytać w najnowszym wydaniu gazety "Jastrząb".