Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonywać mogą organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy
z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie – regionalnym, wybrani zostaną laureaci regionalni (na poziomie województw). Rozstrzygnięcie nastąpi podczas Śląskiej Gali Wolontariatu w grudniu w Katowicach. Zgłoszenia laureatów zostaną następnie przekazane do etapu ogólnopolskiego. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 października.