Pierwszą placówką kształcącą muzycznie dzieci oraz młodzież było Społeczne Ognisko Muzyczne, powstałe w listopadzie 1959 roku w Jastrzębiu-Zdroju jako Filia Społecznego Ogniska Muzycznego w Rybniku, zaś od września 1971 roku jako Filia Wodzisławskiego Ogniska Muzycznego. Jednak najważniejszym wydarzeniem, mającym bezpośredni związek z późniejszym powstaniem Państwowej Szkoły Muzycznej, było utworzenie we wrześniu 1973 roku Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK „Jastrzębie”, której założycielem oraz jej kierownikiem był dyrygent i pedagog Stanisław Śmietana. Dzięki jego inicjatywie orkiestra swoją działalność rozszerzyła w kierunku pedagogiki muzycznej, kształcąc młodzież w zakresie umiejętności gry na instrumentach dętych i perkusji, ucząc równocześnie podstaw teorii muzyki. Po latach owocnej działalności zespołu, dostrzeżono potrzebę pełnej profesjonalizacji edukacji muzycznej. Tak zrodził się pomysł utworzenia w Jastrzębiu szkoły muzycznej, który dzięki staraniom Stanisława Śmietany oraz przy wsparciu miejscowych władz został urzeczywistniony w 1990 roku. Jej uroczystego otwarcia 17 września dokonał prezydent miasta Władysław Czyż w obecności m.in. przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Więcej o jubileuszu można przeczytać w najnowszym numerze gazety "Jastrząb".