Przygotowane przez dzieci płaskorzeźby można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Filia nr 2) w Parku Zdrojowym, natomiast po dwóch tygodniach wystawa zostanie przeniesiona do Urzędu Miasta.