Spotkanie konsultacyjne poświęcone będzie wypracowaniu jak najlepszych pomysłów na rewitalizację społeczną i przestrzenną.

Spotkanie odbędzie się 16 października, o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta w sali Rady Miasta 129A.

Aktualnie zakończono pierwszy etap prac nad LPR-em, którego nadrzędnym celem jest poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze miasta, gdzie występuje nawarstwienie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Proces rewitalizacji miasta w tych obszarach, możliwy będzie do realizacji w ramach środków finansowych Unii Europejskiej zaprogramowanych na lata 2014-2020, a tworzony LPR jest niezbędnym dokumentem w procesie ubiegania się o fundusze unijne na działania rewitalizacyjne.

Dążymy do tego aby nasz Program Rewitalizacji był efektem realnego dialogu z mieszkańcami oraz działającymi na terenie miasta firmami i organizacjami, dlatego serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie konsultacyjne. Razem rewitalizujmy nasze miasto! – zaznacza Anna Hetman, prezydent miasta.

Kolejny etap prac nad LPR-em obejmuje przede wszystkim wypracowanie jak najlepszych pomysłów na rewitalizację społeczną i przestrzenną, które zostaną uwzględnione w tym dokumencie.

W ramach spotkania przewiduje się:

– prezentację obszaru wsparcia na terenie Jastrzębia-Zdroju,

– informację na temat typów działań rewitalizacyjnych oraz możliwości ich finansowania,

– wspólną próbę zdefiniowania kluczowych dla miasta przedsięwzięć rewitalizacyjnych.