Nasze seminarium odbędzie się 22 października 2015 w Katowicach przy ul. Katowickiej 37 w Spółdzielni Socjalnej Honolulu: "Drzwi zwane koniem".
W trakcie seminarium prowadzić będziemy trzy panele eksperckie na temat aktywizowania mieszkańców z różnych grup wiekowych, których celem jest poznanie różnych metod zachęcania obywateli do dialogu oraz wymiana doświadczeń.
Szczegółowy program w załączeniu. Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału – najpóźniej do 20 października 2015, na załączonym formularzu zgłoszeniowym.