Warunki otrzymania dotacji reguluje Uchwała Nr IX.98.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 11 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Jastrzębie-Zdrój.

Wnioski należy składać do 15 listopada w kancelarii Urzędu Miasta (pok. 020A), al. J. Piłsudskiego 60.