Konsultacje będą udzielane 29 października w godzinach od 10.00 do 13.00 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12A.

Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34,

tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32

lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl